Ekonomia cyrkularna

Ekonomia cyrkularna – model ochrony naturalnych zasobów

Dlaczego założenia ekonomii cyrkularnej powinny mieć zastosowanie w gospodarce?

Unia Europejska od lat 70-tych XX wieku szeroko zajmuje się problematyką ochrony środowiska.

Od kliku lat wskazuje na konieczność zabezpieczenia trwałego i ciągłego dostępu do surowców mineralnych aby zapewnić dalszy, niezahamowany rozwoju gospodarki. Surowce są niezbędne do zapewnienia wzrostu i rozwoju innowacyjnych technologii, które wymagają zapewnienia nieprzerywanego łańcucha dostaw surowców pierwotnych i wtórnych.

Na czym polega ekonomia cyrkularna?

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) – cyrkularna ekonomia (CE) obejmuje racjonale gospodarowanie odpadami i surowcami. Poszukując optymalnych, nowatorskich rozwiązań technologicznych i organizacyjnych ma na celu wzrost oszczędności zasobów, materiałów i surowców pierwotnych kładąc nacisk na wykorzystanie surowców wtórnych.

Ekonomia cyrkularna a model tradycyjny: krążenie zasobów w obiegu zamkniętym vs. ciągłe czerpanie ze źródeł

Przejście z gospodarki linearnej, tradycyjnej, w której głównie wykorzystywanym zasobem są surowce pierwotne, na GOZ stanowi zmianę systemową, wpływającą na całą gospodarkę, dotyczy wszystkich produktów i usług. Przeprojektowanie gospodarki w kierunku biznesu konkurencyjnego i zrównoważonego wiąże się z radykalną zmianą w sposobie działania …. Jednak program cyrkularnej ekonomii jest sposobem na realizację polityki „zero waste”, która przyniesie zarówno korzyści społeczne, środowiskowe jak i ekonomiczne.