Gospodarka obiegu zamkniętego

Gospodarka obiegu zamkniętego

Usługi projektowania oparte o założenia gospodarki obiegu zamkniętego

AM Trans Progres ma na celu zminimalizowanie marnotrawstwa i utrzymanie produktów i zasobów w gospodarce tak długo, jak to możliwe, ułatwiając zintegrowane przeprojektowanie interakcji przemysłowych w oparciu o zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

Ostatecznym celem jest wprowadzenie innowacyjnych modeli zarządzania odpadami i zasobami o różnych wartościach, narzędzi analitycznych, czystych technologii i standardów organizacji w celu zmniejszenia i zracjonalizowania zależności od pierwotnych zasobów naturalnych w przemyśle.

Gospodarka obiegu zamkniętego a strategia „Europa 2020”

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest podstawowym priorytetem strategii „Europa 2020”, szczególnie istotnym dla obszarów przemysłowych naszego regionu ze względu na wyjątkowe wysokie wykorzystanie pierwotnych zasobów naturalnych na różnych etapach produkcji: przetwarzanie, pakowanie i transport.

Wskaźniki recyklingu są dalekie od celów dyrektywy, a jedną z głównych przyczyn jest to, że ponowne wykorzystanie produktów ubocznych i odpadów jest często wykonywane tylko przez niezależne inicjatywy.

Podmioty działające w naszej gospodarce charakteryzują się licznymi modelami organizacyjnymi biznesu, w których relacje między wartościami nie są w pełni wykorzystywane do ograniczania zużycia podstawowych zasobów naturalnych.

Jakie korzyści przynosi wprowadzenie zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego w przemyśle?

Jakie korzyści przynosi wprowadzenie zasad Gospodarki Obiegu Zamkniętego w przemyśle?

AM Trans Progres ma na celu ułatwienie szerszego wykorzystania zintegrowanego podejścia do zarządzania środowiskiem w specyficznych obszarach przemysłowych poprzez zmianę wzorców od pojedynczych i sporadycznych interwencji w zakresie recyklingu do zintegrowanego przeprojektowania działań w gospodarce w oparciu o koncepcję gospodarki o obiegu zamkniętym.

Celem jest wprowadzenie innowacyjnych modeli zarządzania odpadami w łańcuchu wartości oraz wykorzystanie narzędzi analitycznych w celu zwiększenia zdolności danego sektora odpadów przemysłowych i komunalnych w celu zmniejszenia zależności od pierwotnych zasobów naturalnych w przetwórstwie przemysłowym. Dostarczając solidnych dowodów na korzyści środowiskowe i ekonomiczne płynące z przejścia do współpracy i symbiozy pomiędzy zaangażowanymi podmiotami.