Odbiór odpadów przemysłowych i niebezpiecznych

 

Świadczymy kompleksowe usługi gospodarki odpadami przemysłowymi, także niebezpiecznymi (odbiór i utylizacja)

Zajmujemy się odbiorem i transportem odpadów powstających w różnych cyklach produkcyjnych oraz przekazywaniem ich do zagospodarowania w instalacjach na terenie całej Europy. Podstawą prawną świadczonych przez nas usług, są decyzje Prezydenta Miasta Poznania zatwierdzające program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz zezwalające na prowadzenie działalności na terenie całej Polski. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych Klientów. Oferujemy pomoc zarówno na poziomie konsultacyjno-doradczym, jak i w obszarze technicznej realizacji zadań, która obejmuje:

  • Opracowanie systemów i metod selektywnego gromadzenia różnych strumieni odpadów, powstających w trakcie działalności produkcyjnej
  • Wdrożenie i optymalizację systemu gromadzenia i przygotowania do transportu odpadów produkcyjnych (pakowanie, segregacja)
  • Transport do miejsc ostatecznego unieszkodliwienia na terenie całej Europy
  • Pełną dokumentację obrotu odpadami, okresowe raporty oraz dokumenty, potwierdzające sposób ostatecznego unieszkodliwienia

Odpady niebezpieczne: utylizacja poza terenem Polski

W przypadku, gdy unieszkodliwienie odpadów jest niemożliwe na terenie Polski, wówczas przeprowadzamy proces transgranicznego przemieszczenia odpadów i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych na terenie całej Europy. Dodatkowo w zakresie gospodarki odpadami szczególnie niebezpiecznymi (przeterminowane środki ochrony roślin, odpady zawierające PCT, CFC lub HFC) współpracujemy z niemieckimi zakładami utylizacji oraz spalarniami odpadów niebezpiecznych takimi jak: ENVIO-Recycling oraz AGR Vertrieb GmbH.