Likwidacja azbestu

Likwidacja azbestu

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w usuwaniu i likwidacji azbestu z dachów, elewacji, instalacji i różnych urządzeń. Do tej pory zlikwidowaliśmy już 11 tysięcy ton azbestu, co stanowi około 650 tysięcy m2 powierzchni! Posiadamy niezbędne decyzje administracyjne zatwierdzające program gospodarki odpadami wydane przez starostwa powiatowe na obszarze całej Polski. Kompleksowo wykonana usługa likwidacji azbestu obejmuje:

 • przeprowadzenie inwentaryzacji
 • wykonanie oceny stanu wyrobów azbestowych
 • przygotowanie dokumentacji
 • wykonanie pomiarów stężenia włókien azbestowych przed przystąpieniem do prac
 • zabezpieczenie obszaru, na którym prowadzone będą prace, przed rozprzestrzenianiem się włókien azbestu, wygrodzenie i oznaczenie obszaru zagrożenia
 • przygotowanie placu budowy, w tym miejsc dekontaminacji
 • przygotowanie systemu wentylacji i oczyszczania powietrza
 • demontaż płyt azbestowych
 • pakowanie płyt azbestowych
 • transport i ostateczna utylizacja azbestu
 • pomiary stężenia włókien azbestowych po wykonaniu prac

Dajemy możliwość dostosowania usług według indywidualnych potrzeb Klienta. Nowoczesne technologie, zabezpieczenia i środki ochrony są dla nas obowiązującym standardem. Pracujemy dla instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych na terenie całego kraju.