O AM Trans Progres

O AM Trans Progres

AM Trans Progres sp. z o.o. rozpoczęła działalność w 2002 roku.  Początkowo zajmowaliśmy się głównie gospodarką odpadami przemysłowymi oraz działalnością konsultingową i projektową. W następnych latach postawiliśmy na rozszerzanie działalności o nowe obszary związane z ochroną środowiska. Byliśmy jednymi z pierwszych, którzy świadczyli usługi związane z likwidacją azbestu, który wówczas występował w różnych postaciach i ogromnych ilościach. Wiele proponowanych przez nas rozwiązań postrzeganych jako innowacje i przykłady niestandardowego podejścia, dziś jest powszechnie stosowanych. Łamiąc stereotypy oraz oferując ciekawe rozwiązania zyskaliśmy ugruntowaną pozycję na rynku.
Obecnie do grona naszych partnerów dołączają czołowe firmy z Niemiec zajmujące się likwidacją szczególnie szkodliwych substancji. Prowadzimy również intensywne prace badawczo-rozwojowe, które zyskały wsparcie 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Wciąż jednak mamy nowe pomysły i odważne plany, które chcemy realizować. Wierzymy, że w przyszłości dalej będziemy mogli działać na rzecz ochrony środowiska oraz podnosić komfort życia człowieka.