Program usuwania azbestu

Przygotowanie dokumentacji do Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest

 

Nasza firma pomaga w opracowaniu niezbędnej dokumentacji do konkursów, w ramach których ministerstwo przyznaje środki na niwelowanie azbestu

W ramach przygotowania Programu Usuwania Azbestu oferujemy:

  • przeprowadzenie i wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy (poprzez spis prowadzony w jej wszystkich miejscowościach)
  • wykonanie warstwy obrysów z towarzyszącymi atrybutami w formacie *.shp, przenoszącym wyniki pracy w terenie na mapę
  • wprowadzenie wyników inwentaryzacji wyrobów azbestowych, znajdujących się na terenie gminy, do Bazy Azbestowej
  • przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania, wraz z wszelkimi załącznikami, zgodnie z wymaganiami ministerialnymi
  • uzgodnienie projektu dotyczącego Programu Usuwania Azbestu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektoratem Sanitarnym