Projekty: Recovinyl, Porpardet

Projekty: Recovinyl, Porpardet

Bierzemy udział w unijnym projekcie Porpardet, w ramach 7 Programu Ramowego Wspólnoty Europejskiej, w zakresie badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Badania naukowo-rozwojowe są współfinansowane ze środków własnych przedsiębiorstw w tym AM Trans i Unii Europejskiej.

Projekt Porpardet ma na celu stworzenie przenośnego, zintegrowanego systemu do wykrywania i identyfikacji strumienia cząsteczek pyłu, w tym azbestowego, występującego w powietrzu, na określonym obszarze. Zadanie realizowane jest przez wiodące w Europie jednostki naukowo-badawcze oraz grupę starannie dobranych przedsiębiorstw zainteresowanych zastosowaniem najnowszych osiągnięć techniki.http://www.porpardet.signalgenerix.com/index.php

Recovinyl to międzynarodowe przedsięwzięcie mające na celu wsparcie zbiórki odpadów PVC, które nie są objęte regulacjami prawnymi takimi jak dyrektywy, ustawy i rozporządzenia. Założeniem projektu jest utrzymanie stałego poziomu przekazywania poużytkowego PVC do recyklingu w Europie.

AM Trans czynnie uczestniczy w procesie audytowania jednostek, biorących udział w projekcie. Weryfikujemy dane uczestników projektu z Polski, Czech i Słowacji.http://www.recovinyl.com