Usługi projektowe i dokumentacje

 
Bardzo ważnym elementem w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu inwestycji jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Tworzymy projekty i opracowania, wspierające naszych Klientów w dążeniu do osiągnięcia zaplanowanych celów, w tym:

  • programy ochrony środowiska
  • plany gospodarki odpadami
  • identyfikacje i ewidencje azbestu
  • oceny stanu technicznego azbestu

Współpracujemy z gminami oraz powiatami na terenie całego kraju, w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami. Dodatkowo z naszych planów korzystają również Klienci z sektora przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Sprawnie doprowadzamy do uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne.