Usuwanie azbestu z dachu

Usuwanie azbestu: eternitu i pozostałych wyrobów zawierających azbest

Oferujemy kompleksową renowację konstrukcji dachowych, dostawę i montaż nowych pokryć dachowych, systemów rynnowych i odgromowych. Przeprowadzając usuwanie i odbiór azbestu (w tym: usuwanie eternitu) z dachów, dostrzegliśmy problemy związane z koordynacją pracy kilku specjalistycznych ekip na jednym obiekcie. To skłoniło nas do rozbudowania naszej oferty usuwania azbestu i eternitu z dachu o możliwość remontu całego pokrycia, który obejmuje:

  • przygotowanie wykazu prac i materiałów koniecznych do wykonania zadania
  • dostarczenie na plac budowy materiałów niezbędnych do wykonania ustalonych prac
  • usuwanie azbestu i materiałów zanieczyszczonych azbestem z uwzględnieniem możliwych zmian pogodowych
  • przeprowadzenie gruntownego remontu konstrukcji wspierającej modernizowaną powierzchnię, np. konstrukcji więźby dachowej,
  • zastąpienie azbestu nowymi elementami zgodnymi z oczekiwaniami Klienta.

Takie rozwiązanie daje Klientowi możliwość wglądu w każdy etap projektu oraz podjęcia decyzji o finalnym efekcie remontu.