Profesjonalna utylizacja azbestu

Zabezpieczenie, usunięcie, transport i utylizacja azbestu z AM Trans

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w usuwaniu i utylizowaniu azbestu z dachów (w tym: utylizacja eternitu), elewacji, instalacji i różnych urządzeń. Do tej pory zlikwidowaliśmy już 24 tysiące ton azbestu, co stanowi około 2.000.000 m2 powierzchni! Posiadamy niezbędne decyzje administracyjne zatwierdzające program gospodarki odpadami wydane przez starostwa powiatowe na obszarze całej Polski. Kompleksowo wykonana usługa likwidacji azbestu obejmuje:

przeprowadzenie inwentaryzacji
wykonanie oceny stanu wyrobów azbestowych
przygotowanie dokumentacji
wykonanie pomiarów stężenia włókien azbestowych przed przystąpieniem do prac
zabezpieczenie obszaru, na którym prowadzone będą prace, przed rozprzestrzenianiem się włókien azbestu, wygrodzenie i oznaczenie obszaru zagrożenia
przygotowanie placu budowy, w tym miejsc dekontaminacji
przygotowanie systemu wentylacji i oczyszczania powietrza
demontaż płyt azbestowych
pakowanie płyt azbestowych
transport i ostateczna utylizacja azbestu (w tym bezpieczna utylizacja eternitu z dachów)
pomiary stężenia włókien azbestowych po wykonaniu prac
Dajemy możliwość dostosowania usług według indywidualnych potrzeb Klienta. Nowoczesne technologie, zabezpieczenia i środki ochrony są dla nas obowiązującym standardem. Pracujemy dla instytucji publicznych, podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych na terenie całego kraju.