Zamówienia

Zapytanie ofertowe.
W związku z realizacją projektu CIRCE2020, realizowanego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na: „Zaprojektowanie i wykonanie portalu wymiany technologii”

Zapytanie ofertowe + załączniki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


 

Zapytanie ofertowe.
W związku z realizacją projektu CIRCE2020, realizowanego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu konkursowym na: „Pełnienie roli partnera naukowego w projekcie CIRCE2020”.

Zapytanie ofertowe + załączniki do pobrania

Zapytanie ofertowe
Odpowiedź na zapytanie ofertowe 1
Odpowiedź na zapytanie ofertowe 2
Informacja o wyborze oferenta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2


 

Zapytanie ofertowe.
W związku z realizacją projektu CIRCE2020, realizowanego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na:
„Kontrola produktów z przetwórstwa tworzyw sztucznych, możliwości praktycznego zastosowania i określenie standardów jakości tych produktów”.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu analizy, popartej badaniami jakościowymi, sprawdzającymi parametry fizyko-chemiczne oraz opracowaniu standardów jakościowych dla dwóch produktów, które powstały w ramach akcji pilotażowych, w ramach projektu  CIRCE2020 (Expansion of the circular economy concept in the Central Europe local productive district).

Szczegóły postępowania w załączniku „Zapytanie”.

Zapraszamy.

Zapytanie ofertowe + załączniki do pobrania

Zapytanie ofertowe
Projekt umowy
Załącznik nr 1