Zamówienia

Zapytanie ofertowe.
W związku z realizacją projektu CIRCE2020, realizowanego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu na: „Zaprojektowanie i wykonanie portalu wymiany technologii”

Zapytanie ofertowe + załączniki do pobrania

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3


 

Zapytanie ofertowe.
W związku z realizacją projektu CIRCE2020, realizowanego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty w postępowaniu konkursowym na: „Pełnienie roli partnera naukowego w projekcie CIRCE2020”.

Zapytanie ofertowe + załączniki do pobrania

Zapytanie ofertowe
Odpowiedź na zapytanie ofertowe 1
Odpowiedź na zapytanie ofertowe 2
Informacja o wyborze oferenta
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2