Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany system zarządzania

Rozumiemy, jak ważne w realizacji zadań w zakresie gospodarki odpadami jest zapewnienie jakości, postępowanie w zgodzie z normami ochrony środowiska, a także bezpieczeństwo i higiena pracy. Dlatego też z myślą o zapewnieniu najwyższych standardów obsługi naszych Klientów, wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania (certyfikowany przez jednostkę Lloyd’s Register Quality Assurance) w oparciu o normy:

  • PN-EN ISO 9001:2008 – System Zarządzania Jakością
  • PN-EN ISO 14001:2004 – System Zarządzania Środowiskowego
  • OHSAS 18001:2007 – System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Zintegrowany System Zarządzania AM Trans obejmuje:

  • usuwanie odpadów niebezpiecznych z miejsc ich dotychczasowego składowania oraz prace rozbiórkowe związane z usuwaniem elementów zawierających azbest
  • transport i przekazywanie do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów przemysłowych, w tym odpadów niebezpiecznych
  • usługi projektowania programów gospodarki odpadami