AM Trans Progres

Naszym Klientom oferujemy szeroki pakiet usług podnoszących komfort i jakość życia. AM Trans Progres jest niezawodnym partnerem zarówno przemysłu, jak i organów administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska. Oferujemy wysokiej jakości, bezpieczne i trwałe usługi, które dopasujemy do potrzeb naszych Klientów, korzystając z naszej wiedzy w zakresie technologii, rynku i przepisów.

O nas

Dążymy do doskonałości, dbając w o ludzi i środowisko, wysoką jakość oraz dobre imię firmy. Wiemy jak rozwiązać problemy naszych Klientów, ponieważ sięgamy po najnowsze osiągnięcia wiedzy i techniki.

Niezawodność

Odpowiedzialność

Innowacyjność

Zrównoważony i bezpieczny rozwój

Nasza działalność wpisuje się w program Zielonego Ładu UE. Wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem realizujemy w kompleksowy sposób, szanując nierozerwalne związki między ludźmi, środowiskiem i zdrową planetą. Działamy na rzecz osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ.

Nasze usługi

Realizujemy wyspecjalizowane usługi gospodarki odpadami niebezpiecznymi w tym usuwanie azbestu oraz konsultacyjno-doradcze związane z ochroną środowiska.

circular economy – eco design – lca – lcc

Naszą specjalnością jest wprowadzanie innowacyjnych modeli zarządzania łańcuchami dostaw surowców w oparciu o koncepcję Circular Economy. Wdrażamy w firmach produkcyjnych rozwiązania, wsparte narzędziami analitycznymi LCA i LCC.

usuwanie azbestu

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w usuwaniu i utylizowaniu azbestu z dachów, elewacji, instalacji i różnych urządzeń.

utylizacja odpadów

Firmy przemysłowe, chcą skoncentrować się na swojej podstawowej działalności i zlecają outsourcing całej swojej gospodarki odpadami. AM Trans Progres oferuje dopasowane, kompleksowe rozwiązania

usługi projektowe

Bardzo ważnym elementem w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu inwestycji jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Tworzymy projekty i opracowania, wspierające naszych Klientów w dążeniu do osiągnięcia zaplanowanych celów.

Projekty Międzynarodowe

AM Trans Progres zwiększa potencjał rozwoju regionalnego w zakresie innowacji i ochrony zasobów naturalnych. Wspieramy współpracę ponadnarodową i rozwój innowacyjnych pomysłów. Wspólnie z partnerami projektów wdrażamy rozwiązania dla lepszej Europy. Działamy na rzecz osiągnięcia celów określonych w Europejskim Zielonym Ładzie.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.