projekty międzynarodowe

CIRCE2020

Rozwój koncepcji gospodarki
o obiegu zamkniętym w Europie Środkowej.

AM Trans Progres partnerem projektu CIRCE2020 finansowanego z programu Interreg CENTRAL EUROPE

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym jest głównym priorytetem strategii UE 2020, szczególnie istotnym dla środkowoeuropejskich obszarów przemysłowych ze względu na doskonałe wykorzystanie pierwotnych zasobów naturalnych na różnych etapach produkcji: przetwarzania, pakowania i transportu.

01.

Rozpoznanie

Nowy EU Action plan on Circular Economy (plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym) koncentruje się na ponownym wykorzystania odpadów jako nowego surowca. Aby uzyskać te wyniki i „zamknąć pętlę” różnych procesów produkcyjnych, niezbędne jest podniesienie świadomości związanej z rolą odpadów w gospodarce o obiegu zamkniętym oraz zdefiniowanie metodologii i zestawu narzędzi, które można zastosować w różnych krajach i sektorach przemysłu.

Wskaźniki recyklingu są dalekie od celów określonych w dyrektywach, a głównym powodem jest brak współpracy w ponownym wykorzystaniu produktów ubocznych i surowców wtórnych w gospodarce.

02.

Cel projektu

Celem CIRCE2020 jest wprowadzenie i przetestowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych, innowacyjnych modeli zarządzania strumieniami odpadów i produktów ubocznych. W trakcie akcji pilotażowych wykorzystanie zostaną innowacyjne instrumenty takie jak: MFA (Material Flow Analysis), LCC (Life Cycle Costing) i LCA ( Analiza cyklu życia).

03.

Sukces

Projekt CIRCE2020 dostarczył solidnych dowodów na korzyści środowiskowe i ekonomiczne, zwiekszając zdolność regionów do transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zangażowanych zostało 8 partnerów, przedstawicieli różnych europejskich środowisk społeczno-gospodarczych. Projekt sprzyjał wymianie wiedzy i doswiadczeń pomiędzy partnerami i interesariuszami. W efekcie prac w projekcie CIRCE2020 powstały gotowe narzędzia: MFA (Material Flow Analysis), LCC (Life Cycle Costing) i LCA ( Analiza cyklu życia), które są dostepne na stronach projektu w załączonych linkach.

Więcej o projekcie

circe2020.eu

circe2020-wiki.eu

interreg-central.eu

fb.com/pg/circe2020

Zobacz więcej

Obejrzyj powiązane z projektem filmy na YouTube

Make it circular!
International conference.

CIRCE2020 PA DTJ

CIRCE2020 PA EMABO

CIRCE2020 project documentary

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.