usługi

Circular Economy – Eco Design – LCA – LCC

Ekoprojektowanie (eco design) jest działaniem innowacyjnych przedsiębiorstw rozwijających swoje wyroby w oparciu o  Circular Economy. Umożliwia to wzrost efektywności wykorzystania zasobów. Wykorzystując narzędzia środowiskowej oceny cyklu życia, tworzymy rozwiązania dla opracowania nowej lub udoskonalonej wersji wyrobu o mniejszym wpływie na środowisko. Włączenie aspektów środowiskowych na etapie projektowania wyrobu, minimalizuje negatywny wpływ na środowisko
w całym jego cyklu życia.

Naszą specjalnością jest wprowadzanie innowacyjnych modeli zarządzania łańcuchami dostaw surowców w oparciu o koncepcję Circular Economy. Wdrażamy rozwiązania, wsparte narzędziami analitycznymi w firmach produkcyjnych. W ramach realizacji koncepcji Circular Economy opracowujemy modele Live Cycle Assessment LCA oraz finansowe modele Live Cycle Cost LCC. Jednocześnie prowadzimy działania mające na celu jak najszersze upowszechnienie idei CE, skierowane do innowacyjnych przedsiębiorstw.

Nasze doświadczenie i kompetencje wykorzystujemy

ANALIZA LCA

LCA – Life Cycle Assesment – Środowiskowa ocena cyklu życia produktu jako technika zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie  

ANALIZA LCC

LCC – Life Cycle Costing – Analiza kosztu cyklu życia produktu jako nowoczesny model zarządzania kosztami cyklu życia w przedsiębiorstwie

EKO PROJEKTOWANIE

Eco Design – to działanie w perspektywie całego cyklu życia produktu, tworzenie nowej lub udoskonalonej wersji produktu

CIRCULAR ECONOMY

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym – to systemowe podejście do rozwoju gospodarczego, które ma przynieść korzyści przedsiębiorstwom, społeczeństwu i środowisku

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.