Circular Economy

Analiza LCA

Wdrażamy rozwiązania, wsparte narzędziami analitycznymi w firmach produkcyjnych. W ramach realizacji koncepcji Circular Economy opracowujemy modele Live Cycle Assessment – LCA.

Solidne i zrównoważone podejmowanie decyzji wymaga właściwych faktów jak i właściwego sposobu ich przekazania. Korzystamy z najnowszych metod, mając dostęp do specjalistycznego oprogramowania i rozbudowanych baz danych.

Środowiskowa ocena cyklu życia produktu LCA:

Partnerzy procesu

przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe z wszystkich obszarów gospodarki wdrażające zrównoważone i innowacyjne produkty lub usługi

jednostki samorządu terytorialnego

partnerzy naukowi, uniwersytety, jednostki badawczo-rozwojowe

Cel

przeprowadzenie oceny oddziaływań środowiskowych zidentyfikowanych dla danego procesu produkcyjnego lub usługowego, zużytych materiałów, energii oraz odpadów stałych i innych emisji oraz ustalenie wpływu tych strumieni na środowisko

Nasza usługa

Określenie celu i zakresu

Co podlega badaniu, w jakim celu i dla kogo?

Gromadzenie danych

Co i w jakiej ilości występuje w poszczególnych procesach?

Ocena wpływu na środowisko

Jakie to powoduje problemy środowiskowe, oraz jaka jest ich skala?

Interpretacja

Jakie korzyści środowiskowe można uzyskać, wdrażając poszczególne rozwiązania?

Efekty realizacji

Modele i analiza złożonych cyklów życia zaprojektowane
w systematyczny i przejrzysty sposób

Mierzenie wpływu produktów i usług na środowisko na wszystkich etapach cyklu życia.

Identyfikacja hot-spotów w każdym ogniwie łańcucha dostaw, od wydobycia surowców po produkcję, dystrybucję, użytkowanie i utylizację.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.