Circular Economy

Analiza LCC

Wdrażamy rozwiązania, wsparte narzędziami analitycznymi w firmach produkcyjnych. W ramach realizacji koncepcji Circular Economy opracowujemy modele Live Cycle Costing – LCC.

Rachunek kosztów cyklu życia lub koszt całego życia to proces szacowania, ile pieniędzy wydasz na składnik aktywów w całym okresie jego użytkowania.

Model zarządzania kosztami cyklu życia LCC:

Partnerzy procesu

przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe z wszystkich obszarów gospodarki wdrażające zrównoważone i innowacyjne produkty lub usługi

jednostki samorządu terytorialnego

partnerzy naukowi, uniwersytety, jednostki badawczo-rozwojowe

Cel

LCC jest narzędziem, które umożliwia porównanie wariantów projektowych i wybór najbardziej optymalnego, w oparciu o całkowite koszty inwestycji i eksploatacji. W efekcie, analiza LCC pomaga zoptymalizować strukturę wydatków i przyczynia się do ich zmniejszenia w długiej perspektywie

Nasza usługa

Określenie celu i zakresu

Zdefiniowanie oraz wyznaczenie podstawowych założeń

Określenie elementów kosztów

Zestawienie wszystkich tych potencjalnych składników kosztów, które znacząco różnią się między analizowanymi wariantami

Przygotowanie modelu

Model funkcjonalny, nie może być skomplikowany, łatwy do analizy, a także dawać możliwość jego szybkiej aktualizacji i modyfikacji

Zabranie danych i przygotowanie profilu kosztów

Bazy danych historycznych, opinie ekspertów, literatura fachowa

Ocena wyników

Analiza otrzymanych wyników i wybór najlepszego wariantu

Efekty realizacji

Umożliwienie porównania wariantów projektowych i wybór najbardziej optymalnego, w oparciu o całkowite koszty inwestycji i eksploatacji

Optymalizacja struktury wydatków i wpływ na ich zmniejszenia w długiej perspektywie

Ustalenie całkowitych kosztów

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.