Circular Economy

Eco Design

Aby pomóc osiągnąć cele zielonego ładu polegające na mniejszym zużyciu zasobów i mniejszym wpływie na środowisko, wspieramy przedsiębiorstwa we wdrażaniu zrównoważonych produktów.

Eko-projektowanie uwzględnia aspekty środowiskowe na wszystkich etapach procesu rozwoju produktu, dążąc do rozwiązań, które mają jak najmniejszy wpływ na środowisko.

Wdrażamy techniki Eco Design:

Partnerzy procesu

przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe z wszystkich obszarów gospodarki wdrażający zrównoważone i innowacyjne produkty lub usługi

jednostki samorządu terytorialnego

partnerzy społeczni i użytkownicy

organizacje i ruchy społeczne wpisujące się w ochronę środowiska

Cel

podstawowymi celami eko-projektowania i zrównoważonego rozwoju jest zmniejszenie zużycia nieodnawialnych zasobów, minimalizacja odpadów i tworzenie przyjaznych rozwiązań dla srodowiska

Eko-projektowanie to:

Używanie wyprodukowanych w sposób zrównoważony materiałów

Wytwarzanie produktów, które są energooszczędne

Tworzenie trwalszych i lepiej funkcjonujących produktów

Projektowanie produktów do ponownego użycia i recyklingu

Wykorzystanie narzędzi do analizy cyklu życia, aby projektować bardziej zrównoważone produkty

Efekty realizacji

Zrównoważone projektowanie to podejście do tworzenia produktów i usług, które uwzględniają skutki środowiskowe, społeczne i gospodarcze od początkowej fazy do końca życia.

Eko-projektowanie jest podstawowym narzędziem, które umożliwia transformację w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.