Circular Economy

Circular economy

Wspieramy przedsięwzięcia, w których świat biznesu i nauki zamieniają pomysły na sukcesy. Naszym celem jest tworzenie przyjaznego środowiska, w którym nic się nie marnuje.

Nasze działania wspierają rozwiązania potwierdzające, że surowce można wielokrotnie poddawać recyklingowi i ponownie wykorzystywać oraz że mają one zrównoważoną przyszłość.

Transformacja do modelu Circular Economy:

Partnerzy procesu

przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe z wszystkich obszarów gospodarki wdrażający zrównoważone i innowacyjne produkty lub usługi

jednostki samorządu terytorialnego

partnerzy naukowi, uniwersytety, jednostki badawczo-rozwojowe

partnerzy społeczni i użytkownicy

organizacje i ruchy społeczne wpisujące się w ochronę środowiska

Cel

przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym (która obejmuje zamknięty obieg i zrównoważone systemy produkcji) oznacza, że koniec życia produktów jest brany pod uwagę na początku, a wpływ całego cyklu życia ma na celu oferowanie nowych możliwości, a nie marnotrawstwa.

Rozwiązania Circular Economy to:

przejście od produktów jednorazowego użytku do produktów, które mieszczą się w systemie obiegu zamkniętego

aktywna odpowiedzialność za cały cykl życia produktów

ograniczanie ilości surowców to prosty sposób na ograniczenie wpływu na środowisko

możliwość rekonfigurowania produktu na różne sposoby dla nowych dostosowań

produkty ponadczasowe, bardzo trwałe i zachowują swoją wartość przez długi czas

stworzenie produktu nadającego się do recyklingu

części lub cały produkt można przerobić na nowe towary użytkowe w systemie zamkniętym

Efekty realizacji

Inwestowanie w technologie przyjazne dla środowiska

Wspieranie przemysłu w innowacjach

Wprowadzenie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego

Zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków

Współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu poprawy globalnych standardów środowiskowych

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.