Usługi projektowe

Bardzo ważnym elementem w zarządzaniu środowiskiem i planowaniu inwestycji jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji. Tworzymy projekty i opracowania, wspierające naszych Klientów w dążeniu do osiągnięcia zaplanowanych celów.

Współpracujemy z gminami oraz powiatami na terenie całego kraju, w zakresie tworzenia programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami. Dodatkowo z naszych planów korzystają również Klienci z sektora przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Sprawnie doprowadzamy do uzyskania decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności, w wyniku której powstają odpady niebezpieczne

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.