usługi projektowe

Inwentaryzacja i program usuwania azbestu

Przygotowujemy i opracowujemy kompleksową dokumentację, która jest podstawowym narzędziem dla Urzędów Miast, Gmin i Powiatów w staraniu się
o dofinansowanie dla zadań związanych z usuwaniem azbestu.

Inwestorzy i zarządcy obiektów potrzebują obiektywnej i popartej badaniami laboratoryjnymi informacji o występowaniu wyrobów zawierających azbest w budynkach i instalacjach. Dla naszych klientów wykonujemy inwentaryzację miejsc występowania wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych i infrastrukturalnych.

W ramach przygotowania Inwentaryzacji i Programu Usuwania Azbestu oferujemy:

Przeprowadzenie i wykonanie szczegółowej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest, znajdujących się na terenie gminy (poprzez spis prowadzony w jej wszystkich miejscowościach)

Wykonanie warstwy obrysów z towarzyszącymi atrybutami w formacie *.shp, przenoszącym wyniki pracy w terenie na mapę

Wprowadzenie wyników inwentaryzacji wyrobów azbestowych, znajdujących się na terenie gminy, do Bazy Azbestowej

Przygotowanie sprawozdania końcowego z realizacji zadania, wraz z wszelkimi załącznikami, zgodnie z wymaganiami ministerialnymi

Identyfikacja i inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest w obiektach i instalacjach przemysłowych, badania laboratoryjne, raporty

Jesteśmy przygotowani do realizacji zleceń na terenie całego kraju.

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.