usługi projektowe

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Ograniczenie emisji CO2 jest jednym z najważniejszych kierunków rozwoju gospodarki Polski i Europy. Zwiększona świadomość zaowocowała powstaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, który ma na celu:

poprawę efektywności energetycznej i redukcję zużycia energii

zwiększenie udziału wykorzystania OZE

poprawę jakości powietrza

W ramach przygotowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oferujemy:

opracowanie baz danych zawierających wyselekcjonowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią

inwentaryzację pyłów zawieszonych oraz gazów cieplarnianych

kompleksowe opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zgodnie ze szczególnymi wytycznymi i zaleceniami

przeprowadzenie szkolenia w zakresie opracowania i wdrażania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla pracowników

przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej oraz upublicznienie informacji o opracowaniu planu

opracowanie i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.