usługi projektowe

Program ochrony środowiska

Współpracujemy z gminami i powiatami w zakresie tworzenia i opracowania Programów Ochrony Środowiska. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi ministerstwa, opracowujemy projekty, które prezentują aktualne problemy związane z ochroną środowiska oraz przedstawiają konkretne propozycje działań zmierzających do poprawy stanu środowiska i jakości życia danej społeczności.

W ramach przygotowania Programu Ochrony Środowiska (POŚ) oferujemy:

przygotowanie raportu z realizacji POŚ

współpracę z interesariuszami w procesie przygotowania POŚ

zebranie danych z wiarygodnych źródeł oraz opracowanie POŚ

przygotowanie kampanii informacyjnej oraz upublicznienie informacji o projekcie POŚ

opracowanie i przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu POŚ

Zainteresowała Cię nasza oferta?

Zapraszamy do kontaktu.